Bv47.inddHausten er tid for fagsamlingar og møter på rekke og rad, og dei siste veken har ikkje vore noko unntak. På kongressen Storfe 2016 var berekraftig og lønsam produksjon den raude tråden gjennom to dagar med tettpakka program. Bygdeutviklingsprisen for Hordaland gjekk til Voss Gardsslakteri. Øystesemøtet 2016 var arena for overrekkinga av prisen. Kongressen Gris i 16 samla 600 deltakarar frå heile landet. Overproduksjon og komplisert marknadsregulering er utfordringar som vart diskutert i pausane mellom føredraga.
Per Kristian Gjerde er bonde på Stranda i Møre og Romsdal. Målet er å produsere mest mogleg grovfôr for å optimalisere kombinasjonen av mjølk og kjøt.
To kremmarbrør i Nord-Irland gjer sitt for at dei sjølv sitt igjen med profitten som vanlegvis ville gått til mellomledda. Peter og Brian Casey sel eigenprodusert storfekjøt i eigen daglegvarebutikk.
Me har tatt ein prat med framtidsbonden Inger Lise Aarrestad Rettedal. Vekas fagartiklar handlar om gris og Ingris, lyssiv og knappsiv.