bv48_forsideBonde Jan Sigvart Håland, Audnedal i Vest-Agder, har vore i tenkeboksen og valt båsen. Båsfjøset skal få leva ei stund til på garden. Janny Idland er mjølke- og sauebonde på garden Idland i Gjesdal kommune, Rogaland. Ho er oppteken av å drive landbruk i samarbeid med dyra og naturen kring seg.
Den norske grisen skal blir grøn. – Det blir ikkje grønt skifte utan landbruket, sa Ola Hedstein under svinekongressen Gris i 16 i november. Delen norske råvarer i kraftfôret til gris på 70 prosent, skal bli 100 i løpet av få år. Tine satsar ambisiøst på klima og miljø, konsernsjef Hanne Refsholt oppsummerte Tine sitt STYRK-prosjekt under fagdagen i Øystese. Departementsråd Leif Forsel vurderte landbrukets moglegheiter og utfordringar på same samling. Elles tar me turen til Glen South Farm i Irland og til fruktbønder i Bosnia-Hercegovina.

Neste nummer av Bondevennen kjem i postkassane 9. desember!