Bv49.inddLeif Håkon og Eva Korsbø er bønder på Sætra i Lund kommune, Rogaland. Dei driv med ammekyr, sau og gris. Målet er å produsere mat av beste kvalitet. I Irland satsar Aiden Winters på komfort for dyra og grovfôrav høg kvalitet.
Prosjekt Makebytte skal freiste å gjere det vanskelegare å bygga ned god matjord. Ei prinsipperklæring for korleis jordvern kan definerast som samfunnsinteresse og balansert opp mot andre samfunnsinteresser, er presentert. Vigre 4H på Nærbø i Hå, Rogaland, samlar inn plast frå bønder fire gonger i året. Dugnadsinnsatsen gir pengar i kassen. På Sørbø i Rennesøy kommune, Rogaland, satsar Silje og Jim Arild Håvarstein på reinrasa charolais. Dei unge bøndene inviterte til opent fjøs.
Vekas fagartikkel handlar om frisk luft. God ventilasjon er viktig for god helse og høg produksjon på dyra.

Neste nummer av Bondevennen kjem i postkassane 21. desember!