På framsida treff du Bente Axelsson og Ole- Johan Norddal. Saman med barna Ingrid (12) og Sigbjørn (15), driv dei mjølkeproduksjon med jerseykyr i Sanddalen i Jølster, Sogn og Fjordane. På Bru i Rennesøy kommune, Rogaland, har garden til Aud Jorunn og Torleiv Bru vore godt etablert som eit konferansesenter. Dei tok over garden i 2012, og sidan har dei arbeida for å gjere liv laga av eigne planar og draumar om tradisjonell gardsdrift.
I fagartikkelen denne veka får du lese om mikromineraler til sau. Dyra har et grunnleggende behov for mikromineraler. Hvor stort dette behovet er blir påvirket av produksjon og vekst.
Det er mykje aktivitet i landbruksmiljøet om dagen. Tysdag i førre veke var møtesalen på hotellet på Skei i Jølster fylt til trengsle under Bondelaget sitt stormøte om landbruksmeldinga.
Lenge før rekneskapskontora har tal og statistikkar for fjoråret klart, summerte Asbjørn Voll frå Hå Rekneskapslag grove linjer kring fjoråret. 2016 var eit jamt over godt år for bøndene på Sørvestlandet. 2017 kan også bli bra, men overproduksjonen på lam må handterast.

Neste nummer av Bondevennen kjem i postkassane 10. februar!