bv50_forsideJanne Gro Kleivan, Randaberg i Rogaland, vil gjere hagen til eit levebrød. I eigen blomsterbutikk, Polly&Molly, sel ho blomar og vekstar i takt med årstidene. I førjulstida inviterer ho til kransebindingskurs i butikken. I Herning i Danmark er Nordic holstein showmanship, eller Nordisk meisterskap i mønstring av kyr/kviger, gått av stabelen. Norge stilte med to juniorar og ein senior.
Hjå Torleif Birkeland, Birkeland i Sokndal, Rogaland, var det på tide å få julegrisen i hus. Stian Espedal tok seg av slaktinga. Nord-Korea er eit lukka land, men styresmaktene ynskjer hjelp utanfrå for å auka grønsaksproduksjonen. Ketil Fuglestad reiste ned med 12 kg kålrotfrø i kofferten. Ikkje eit julenummer utan julekryssord, juleteikningar, julequiz for dei minste, og mange gode juletankar.
Med ynskjer om ei god og fredeleg høgtid frå oss i Bondevennen.

Neste nummer av Bondevennen kjem i postkassane 6. januar!