På framsida åtvarar bondelagsleiar Lars Petter Bartnes mot jordbruksmeldinga, frå talarstolen på Stormøtet på Varhaug førre måndag. Fleire hundre matprodusentar stilte opp for å høyre kva både Bartnes, Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og andre politikarar hadde å seie om meldinga. Den Stolte Hane Jæren produsentlag, frykter overproduksjon og ønskjer å få fleire av slaktekyllingprodusentane over frå Nortura for å unngå for mange nyetableringar og redusert lønsemd grunna ubalanse i marknaden. Eli-Monica Aune Olimstad og Knut Emil Olimstad har investert tid og pengar på Nedre Ottersland gård i eit kvart hundreår. Nå står eit nytt og effektivt fjøs i tradisjonstunet. Norsk Landbruksrådgivning (NLR) Agder og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder inviterte til seminar om landbruksbygg i tre, i håp om at flere bønder vil la seg friste. Vekas fagartikkel handlar om fôring og fruktbarhet. Sørg for energidekking i starten av laktasjonen, og vær spesielt merksam på førstegangskalvarane. Følg med på urea-innholdet i mjølka, og velg riktig kraftfôr til grovfôret.

 

Neste nummer av Bondevennen kjem i postkassane 17. februar.