På framsida får du eit lite innblikk i fjøset til Randi Kleiveland og Arnfinn Auestad, Gjesdal i Rogaland. For fire år sidan inviterte dei til offisiell åpning av fjøset. Me fekk høyre deira erfaringar. Då Solfrid Auestad Pettersen, Gjesdal i Rogaland, kom inn i fjøset ein vintermorgon, var alt annleis enn kvelden før: Kraftfôret flaut i roboten. Grovfôret hopa seg opp på fôrbrettet, og kyrne hang med hovudet.Ho deler sine erfaringar med korona-virus i besetninga.
Vekas fagartikkel handlar om effektive reiknskaps- og økonomistyringsrutiner, og vekas skog-artikkel handlar om hogst. Elles har Innovasjon Norge i Hordaland midlar og mål om auka byggeaktivitet for mjølk og storfe, men for få søknadar.

 

Neste nummer av Bondevennen kjem i postkassane 24. februar!