Grøntprodusentenes samarbeidsråd jublar. For første gong på meir enn ti år, aukar tomatarealet. Anne Brit Helgøy Hidle og Birger Hetland driv gardane Nord-Hidle, på øya med same namn, og Helgøy, der dei bur. Fem ungar, masse dyr og over tusen mål land fordelt på seks gardar og fire øyer gir eit hint om kvifor ‘ferie’ nærast er eit framanord. Arild Grødum har gitt flat pedal for bøndene i meir enn 40 år. I denne månadens portrett kan du lesa meir om Nortura-rådgjevaren sitt virke. Vekas fagartikkel handlar om minkproduksjon og lønnsemd, og i tillegg kan du lese om rug på beite. Rug har blitt en interessant beitevekst til mjølkekyr i Danmark. Planten kan bli aktuell til beiting også i Norge.

 

Neste nummer av Bondevennen kjem i postkassane 3. mars!