På framsida ser du ei strålande blid Inger Johanne Bligaard saman med Knut Egil Stakkestad. Dei driv gard på Stakkestad, i Tysvær kommune på Haugalandet, Rogaland.I lag har dei auka produksjonen frå nokre fôringsoksar i heimefjøset, til å telle 60 ammekyr, totalt 174 storfe, 7500 høns og 477 dekar dyrka og overflatedyrka jord, samt beite og skog. Litt lenger nord, i Sveio kommune, Hordaland, har me vore på besøk hjå Sveio Smalesamdrift. Der er målet ei så frisk besetning, at dei kan velje ut dei beste dyra, i staden for å velje vekk dei sjuke. Pelsdyrbøndene har senka skuldrane og ser framover. På den årlege skinnutstillinga hjå Jæren Pelseri på Grødaland i Hå var det yrande liv og gode lydar førre helg. Tinerådgivar Bjørn Steinar Nesheim meiner grovfôret treng hårete mål, Ingve Dubland reflekterer kring kvifor vi stadig slit med sporar i mjølka, og advokaten skriv om forureining.

Neste nummer av Bondevennen kjem i postkassane 10. mars!