BN+

Alvorlege ringverknadar: Færre husdyr svekker næringsgrunnlaget for veterinæren. Med mindre veterinærane skal jobbe deltid, vert dei for få til å klare å dekke vaktordningane. Foto: Istock


Med færre aktive bruk vert det vanskeleg å fylla vaktlistene i mange veterinærdistrikt. Kva følger får dette, og kven har ansvar når du ikkje får hjelp til akutt sjuke dyr?


Ingrid Vikshåland Lyngmo, veterinær ved Veterinærkontoret i Suldal


Veterinærforeininga har i lang tid jobba for å synleggjera dei tiltakande problema med å rekruttera veterinærar til blanda praksis og vaktdeltaking i heile landet. I fleire vaktdistrikt har dei lokale veterinærane gått til det steget å bryta avtalen med kommunane på grunn av manglande næringsgrunnlag og for stor vaktbelastning på dei få veterinærane som deltek i vakta. Resultatet blir at det ikkje er hjelp å få til akutt sjuke dyr både på dagtid og utanom normal arbeidstid. Bønder må sjå på at dyra sine lir, og ta valet om å anten avliva, eller forsøka å få tak i medisinar og behandla dyra sine sjølv, og dermed bryta lova.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.