Bøndene må svara matkjedene

Bøndene må svara matkjedene

Fleire av matkjedene vel vekk egg frå høner i miljøbur i sitt butikksortiment. – Eit alvorleg og urovekkjande signal om manglande kunnskap saman med feil og misforstått bruk av makta til matkjedene, meiner Kjell Andreas Heskestad.

Fryktar overproduksjon

Fryktar overproduksjon

Den Stolte Hane Jæren produsentlag, ønskjer å få fleire av slaktekyllingprodusentane over frå Nortura for å unngå for mange nyetableringar og redusert lønsemd grunna ubalanse i marknaden.

Storproduksjon i lita bygd

Storproduksjon i lita bygd

Soga om høna og egget på Litla-Undheim starta i 1948. Etter store inve­steringar produserer Børge Undheim AS no verpehøns for millionar årleg.