Nortura slår retrett i Trøndelag

Nortura slår retrett i Trøndelag

Nortura sine siste sentraliseringsgrep har vore særs vanskeleg, men tvingande nødvendig om selskapet skal bestå som ein betydeleg aktør i den norske slaktekyllingmarknaden, meiner Tone Steinsland og Sigurd Høyland.

Betalar for forsking som ikkje finn stad

Betalar for forsking som ikkje finn stad

Norske eggprodusentar har i fleire år betalt inn fleire millionar til forsking som ikkje har kome i gang. – Me blir loppa for pengar me ikkje får noko att for, seier eggprodusent Sigurd Høyland.

Fugleinfluensa på ubestemt tid

Fugleinfluensa på ubestemt tid

Fugleinfluensa er ein sjukdom som me må lære oss å leve med, seier Mattilsynet. Eggprodusent Kenneth Hole vart råka i fjor. – Eg gjer det eg kan for å hindra at det kjem smitte inn i hønsehuset, seier han.