Liv Kristin Sola

 

1.slått er unnagjort på Njåstad. Ein god avling er sikra under gode slåtteforhold. Husdyrgjødsla er ute, og bonden kan setja seg attende og sjå graset veksa til neste slått.

Sånn omtrent….

 

Stikkord denne saka: , ,