Etter to dagar med øyhopping i Finnøy kommune, hadde dommarane besøkt 13 fjøs og vurdert 35 kyr.

Liv Kristin Sola

Som ei avslutning på vandreutstillinga, samlast deltakarane på Judaberg for ei oppsummering og kåring av klassevinnarar, og Miss Finnøy. Interessa for husdyr, for avl og eksteriør, er stor blant medlemmane i Finnøy produsentlag, og bøndene skryt over produsentmiljøet.

bv48_aktuelt2a

– Clasica er nett den kua eg drøymte om, seier Hadle, om Miss Finnøy 2015.Clasica er etter 33115 Classic og har 33171 Alexander som morfar. Ho fekk 9,5 poeng på kropp og bein og 4,5 poeng for jur. Clasica er fødd i august 2010, har fått tre kossekalvar og ventar sin fjerde kalv i mars. Ho nærmar seg no 10.000 liter i denne laktasjonen.

(Foto: Privat)

 

Høgt nivå

– Det var ei stor overvekt av holsteinkyr med på utstillinga, og nivået var høgt, fortel dommarane Svein Egil Skartveit frå Tine, og Bjarte Njå frå Norsk Holstein.

Dommarane tok bøndene med på ei reise mellom fjøs og kyr, presentert på storskjerm.

– Bileta avslørar kor det er potensiale for forbetring med lystilhøve i fjøset, kommenterer Svein Egil, og kikkar rundt på forsamlinga.

Tonen er gemytteleg mellom yrkesbrør, som nyt kaffi og heimebakst.

Framtunge jur og rake ryggar

Dommarane kommenterer på hellande kryss, omdreiarar, traujur og mjølkepreg. Dei viser til far og morfar, medan forsamlinga nikkar når dei kjenner til oksane.

– Holstein er gjennomgåande litt framtung, seier dommarane.

– Denne er noko krokhasa. Me vurderer dette ut frå om hasen strekk seg bak seteknoken, forklarar Svein Egil.

– Her er ein grov type, med fylde hasar og brei over pipa. Ho har i tillegg eit grunt jur, er dommen over neste ku.

Ein skal ha ei spesiell interesse for kyr for å henga med på stammespråket. Eit blikk over forsamlinga tyder på at dei fleste heng godt med.

Inflasjon i kvite sløyfer

Det vart delt ut 20 førstepremiar og 15 andrepremiar denne kvelden. Det var overvekt av eldre kyr med i konkurransen. Om det betyr at førstekalvarane ikkje er gode nok, eller at kyrne vert meir haldbare, det var det ingen som ville meina noko konkret om.

Målet om betre jur

– Avlsinteressa har eg hatt heilt sidan eg overtok garden etter mine foreldre i 1990, seier Hadle Austbø.

Geno sin oksekatalog vart nøye studert. Målet var å avla fram kyr med godt jureksteriør, god haldbarhet og eit godt lynne.

– To av målsettingane klarte eg delvis å oppnå, men framgang på jureksteriør ga eg opp. Til tross for mange åtvaringar valde eg å kryssa inn holstein. Det gav resultat frå første generasjon. Eg fekk rolige, høgreiste og raskmjølka kyr, med godt festa jur, og lette kalvingar. I tillegg vart det meir mjølk, seier den stolte eigaren av Miss Finnøy.

 

 

bv48_aktuelt2cHadle Austbø, eigaren av Miss Finnøy, fekk med seg eit Jarlsberghjul i tillegg til heider og ære.

 

bv48_aktuelt2bTine Finnøy produsentlag har 66 medlemmar, spreidd over dei 12 øyane i kommunen kor det finst mjølkekyr.

Det bur folk på 16 av øyane i kommunen.

 

Stikkord denne saka: ,