Holstein

Dramatisk prisfall på melk forverrer landbruksgkrisa. 86 prosent av melkeprodusentene har nå likviditetsunderskudd. Landbruksøkonomene advarer om fare for fallende melkeproduksjon.

Av de 3.257 melkebedriftene er det nå 2.811 som har likviditetsunderskudd. For halvdelen av bedriftene er underskuddet på minst 38 øre per produsert liter melk. For 20 prosent av bedriftene er underskuddet minst 66 øre per liter.

Tallene er alarmerende, da de kommer i forlengelse av en krise som avbrutt av korte gode perioder, har vedvart siden 2009. Etter mange tøffe år, kjører en stor del av melkeprodusentene på felgen. Alle økonomiske reserver er brukt opp, bedriftene slites ned da det ikke er overskudd til vedlikehold.

– Mange melkeprodusenter har siden 2009 klart seg gjennom lange perioder med likviditetsunderskudd ved å skyve på investeringer eller selge fra jord og maskiner. Det er en grense for hvor lenge en kan holde det gående. Mulighetene for å spare er etter hvert oppbrukt, sier Klaus Kaiser, sjefsøkonomen i Seges.

– Produksjonen skal senkes for at få opp prisene, og det er stor risiko for, at melkebruk i Danmark blir lagt ned. Egenkapitalen er brukt opp, og det er vanskelig å få finansiert det aktuelle underskuddet. Samtidig ser vi, at konkurrenter i andre EU-lande bli hjulpet gjennom krisa med statstilskudd. Det skubber oss enda nærmere stupet, vurderer Kjartan Poulsen, formann i Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter.

Kjelde: Lars Attrup, i den danske avisa Finans

Stikkord denne saka: ,