Store endringar i danske fjøs

Store endringar i danske fjøs

2022, 2024, 2027, 2029 og 2034. Danske storfebønder står framfor store endringar og investeringar dei neste åra, når skjerpa krav til hald av storfe skal gjennomførast i alle fjøs.