N for revolusjon

N for revolusjon

Har det intensive landbruket møtt veggen? Følg med på nitrogen-konflikten i Nederland. Fundamentale endringer er underveis.

Store endringar i danske fjøs

Store endringar i danske fjøs

2022, 2024, 2027, 2029 og 2034. Danske storfebønder står framfor store endringar og investeringar dei neste åra, når skjerpa krav til hald av storfe skal gjennomførast i alle fjøs.

Stefan snur på euroen

Stefan snur på euroen

Også tyske bønder merkar kostnadsauken og stadig nye krav til drifta. – Utviklinga dei siste åra er skummel, seier mjølkebonde Stefan Kornes. Men medan mange kollegaer vel å gi seg, prøver han å gjera det beste ut av stoda.

Traust og trendy

Traust og trendy

Frå å vere mest utryddingstrua, er det gamle stadeigne sauerasane på veg til å bli trendy. Folk vil ha det lokale, det opprinnelege, det som har ei historie.

Leiarsauen gjetar flokken

Leiarsauen gjetar flokken

– Har du ein god hund, ein dyktig hest og ein smart leiarsau, då kan du gjere alt med saueflokken din, seier islendingen, Daniel Hansen.