BN+

Berga av etterbetalinga: Fleire landbruksøkonomar hadde venta at DB i mjølkeproduksjonen skulle bikka ned i 2022. Det motsette skjedde. Andreas Lundegård i Tveit Regnskap meiner det skuldas etterbetalinga på 98 øre. Foto: Istock.


Dekningsbidraga for husdyrproduksjonane peika opp i 2022, syner ferske tal og tabellar frå Tveit Regnskap. Mykje tyder på at bøndene let eventuelle overskotsmidlar stå på konto og riggar seg for motbakkar som måtte koma.


Sjur Håland


Ta mjølk, for eksempel. Samla dekningsbidrag, inkludert tilskot, utgjorde 51.290 kroner per ku i 2021. Året etter er talet 57.768 kroner. Ei statusverdioppskriving ved siste årsskiftet, som eigentleg er papirpengar i denne rekneskapen, utgjer 3.100 kroner. Dermed kan ein seia at den reelle auken i dekningsbidrag (DB) var 3.378 kroner per ku.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: