Pressemelding fra Landbruks – og matdepartementet:

Landbruksminister Sylvi Listhaug mener at import av jordbærplanter gir jordbærdyrkerne mulighet til å få større avlinger, starte sesongen tidligere, og forlenge produksjonssesongen. Her er hun på besøk i jordbærtunnelene til Geir Joa i Sola. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Landbruksminister Sylvi Listhaug mener at import av jordbærplanter gir jordbærdyrkerne mulighet til å få større avlinger, starte sesongen tidligere, og forlenge produksjonssesongen. Her er hun på besøk i jordbærtunnelene til Geir Joa i Sola. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Hittil har det vært forbudt å importere jordbærplanter, på grunn av faren for plantesjukdommer. Nå sier landbruksminister Sylvi Listhaug at det blir lov å importere planter. Med dette følger hun opp en anmodning fra Mattilsynet.

Import vil være positivt for bærprodusentene, og negativt for planteprodusentene, som får økt konkurranse. Mattilsynet anbefaler at det åpnes for import, men det må stilles strenge krav til importen. Kravene vil være strengere enn minimumskravene til norsk produksjon.
Mattilsynet anslår at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å åpne for import. Risikoen for plantesjukdommer vil oppveies av bedre lønnsomhet i næringa, utvida salgssesong, bedre tilgang på norske bær, og økt sortstilgang til fornuftig pris for forbrukerne.
Gartnerhallen og Bondelaget går inn for å åpne for import av planter. Sagaplant, Graminor og flere planteprodusenter er imot.
Det er underdekning av norsk jordbær i sesongen. Import vil kunne forlenge sesongen og øke produksjonen. Enkelte sorter som kan importeres vil kunne bære etter 60 dager, dette vil gi muligheter for to avlinger i sesongen. En vil også kunne dyrke sorter som modner seinere, og dermed utvide sesongen.
Alt i alt vil import gi bedre lønnsomhet i næringa, bedre forutsigbarhet, og styrka konkurranseevne.

Stikkord denne saka: ,