BN+

Enklare: – Eg er ikkje allergisk mot papir, men det er enklare å betala rekningane på denne måten, seier Tveit Regnskapkunde Kjell Thomas Kirketeig


Bonde Kjell Thomas Kirketeig har ikkje lenger bruk for ei bulande skuffe med bilag og rekningar. Smart dataflyt har erstatta papir og permar og kommuniserer direkte med rekneskapen.


Sjur Håland


Mengda papir i postkassen har blitt monaleg redusert siste året.

– Eg har mest gløymt korleis eg opnar ein konvolutt, fleiper Kirketeig.

– I staden har eg fått eit system på i-pad og smarttelefonen som er lett å finna fram i og førehalda seg til, utdjupar bonden, som driv med mjølkeproduksjon i samdrift saman med gris og sau på Myrabø i Ølen.

Fleire skal med

Framtida er framleis elektronisk. Om kort tid vil truleg rekneskapen til Kirketeig bli oppdatert dagleg. Tveit Regnskap har eit mål om å få 500 av dei 1600 landbrukskundane over på det nye dataflyt-systemet i løpet av to år.

Vil du lese denne og andre artiklar på nett?
LES BONDEVENNEN DIGITALT FRÅ 60,-


Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka:
Share This