BN+

Set ord på alvoret: – Me har ein atmosfære rundt jordbruksproduksjonen som er veldig tung å snu. Den krev først og fremst at næringa sjølv og Sp er tydelege. Det har me ikkje vore. Og det er dramatisk, seier Per Olaf Lundteigen. Foto: Morten Brakestad / Stortinget


Korkje faglaga eller Senterpartiet er godt nok budde på vårens jordbruksoppgjer, meiner Sp-nestor og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen.


Bothild Å. Nordsletten


– Me er altså i ein svært alvorleg situasjon.


Roen og trykket på kvart ord i Per Olaf Lundteigens resonnement etterlet liksom ingen tvil. Våren 2022, få veker før jordbruksoppgjeret, står alt på spel for bonde og samfunn.


– Korleis vil du omtala status norsk jordbruk innfor tingingane?


– Forventingane er høge. Det finst ei tru på at regjeringa skal ta stoda på alvor og gi framtidshåp. Dei som har investert mykje siste 20 åra er i ein veldig usikker situasjon fordi marknadsprisane har auka så lite. Ein har blitt stadig meir avhengig av løyvingar over statsbudsjettet og av låge renter, billeg kraftfôr, og i mange tilfelle utanlandsk, tilfeldig arbeidskraft.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: