BN+

Kom frå fjellet: Sauene til Eivind Bergo skulle vore til fjells fleire veker til, men dei kom heim, på leit etter friskt gras og vatn. Bonden tykkjer vêret har vorte meir «enten-eller», og fryktar at tørke vert eit hyppigare problem framover. Foto: Ingerid Jordal
Korleis påverkar klimakrisa bøndene, og kva har det å seie for røysteseddelen i stortingsvalet 2021?


Ingerid Jordal og Bothild Å. Nordsletten


FNs klimapanel la nyleg fram sin rapport som er omtala som «kode raud» for menneskeslekta. Rapporten understrekar at menneskeleg påverknad på klimaet har ført til at den globale oppvarminga går raskare enn før. Temperaturen har alt stige med 1,1 grad og vi vil mest truleg ikkje nå målet i Parisavtalen om å halda oss under 1,5 grader med mindre vi tek drastiske grep no. I Noreg vil klimaendringane tyda eit varmare og våtare klima, med meir ekstreme temperaturar, nedbør og flaum, ifølgje Miljødirektoratet. Vi har teke ei rundspørjing blant bøndene for å få svar på følgjande spørsmål:

  1. I kva grad har du merka at klimaet har endra seg på garden din, og i så fall korleis?
  2. Kva er den viktigaste saka for deg i stortingsvalet 2021?
  3. I kva grad påverkar klimasaka kva du vil stemma på?
VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: