BN+

Tid for å rekne?: På enkelte mjølkebruk kan det svare seg å kutte ut dyre leigekvotar og fylle fjøset med gamle kurasar og meir ekstensiv drift. – Det kan svare seg å rekne på det, meiner Ola Hammer Langleite.


Dei kyrne som ein gong forsynte oss nordmenn med både mjølk og kjøt, er i ferd med å endre status til ekstensive kjøtferasar. – Me må snu trenden, seier Ola Hammer Langleite i Urfe SA.


Liv Kristin Sola


Talet på avlskyr av dei gamle kurasane er meir enn dobla dei siste ti åra.


– Det er imponerande og svært gledeleg, seier Ola Hammer Langleite i Urfe SA.


Samstundes vert det stadig lenger mellom dei som driv mjølkeproduksjon på desse rasane. Og snittalderen aukar. Langleite, som sjølv mjølker ein flokk STN-kyr, er uroa over nedgangen. No håper Langleite at fleire mjølkebønder ser potensialet og vil drive med dei gamle kurasane.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: , , ,