Vestlandsk raudkolle er trendy

Vestlandsk raudkolle er trendy

Kjøtforedling, robotmjølking og livdyrsal. Moglegheitene for dei som vel å satse på gamle storferasar er minst like mange, som det er i meir kommersiell drift.

Må mjølke dei gamle kurasane

Må mjølke dei gamle kurasane

Dei kyrne som ein gong forsynte oss nordmenn med både mjølk og kjøt, er i ferd med å endre status til ekstensive kjøtferasar. – Me må snu trenden, seier Ola Hammer Langleite i Urfe SA.