Psssst, min tur no?

Psssst, min tur no?

Mjølkebøndene må tilpasse seg ein lågare kvote. Eit alternativ til færre kyr eller kvoteleige, kan vere fleire kyr og lågare yting, meiner bonde og gründer, Ola Hammer Langleite i Urfe SA.

Vestlandsk raudkolle er trendy

Vestlandsk raudkolle er trendy

Kjøtforedling, robotmjølking og livdyrsal. Moglegheitene for dei som vel å satse på gamle storferasar er minst like mange, som det er i meir kommersiell drift.

Må mjølke dei gamle kurasane

Må mjølke dei gamle kurasane

Dei kyrne som ein gong forsynte oss nordmenn med både mjølk og kjøt, er i ferd med å endre status til ekstensive kjøtferasar. – Me må snu trenden, seier Ola Hammer Langleite i Urfe SA.