Sommarjobben vart ein livsstil

Sommarjobben vart ein livsstil

Som hovudfagsstudent fekk Nina Svartedal i sommarjobb å reise frå gard til gard for å registrere kyr. Tretti år seinare har bevaringsarbeid blitt ein livsstil, med to eigne dølafe på eige småbruk.

Ei kuvendig for Ole Tjugum

Ei kuvendig for Ole Tjugum

Ole Tjugum hadde fjøsteikningane klar. Han skulle bygge lausdrift med mjølkerobot til raudkollene sine. No har han leidd ut mjølkekvota. Byggeplanane er lagt på is.

30 år og ikkje lenger kritisk trua

30 år og ikkje lenger kritisk trua

Same året som Laget for Vestlandsk Raudkolle rundar 30 år, går rasen frå å vere kritisk trua til å passere grensa på 300 kyr, som gir status som trua. Begge delar vart feira i Balestrand, der det heile starta.

Psssst, min tur no?

Psssst, min tur no?

Mjølkebøndene må tilpasse seg ein lågare kvote. Eit alternativ til færre kyr eller kvoteleige, kan vere fleire kyr og lågare yting, meiner bonde og gründer, Ola Hammer Langleite i Urfe SA.