Kven blir neste med ringorm?

Kven blir neste med ringorm?

Ringorm, den snikande hudsjukdommen gjer bøndene uroa. – Sjekk dyra for symptom og sjekk forsikringa di, rådar bonde Benedicte Kyllingstad, som er midt i sanering.

Tidenes største okseutval

Tidenes største okseutval

Utlisting av nye eliteoksar no i mai kjem med heile nitten nye oksar, i tillegg til fire som heng med frå førre runde. Hans Storlien i Geno har store forventningar, ikkje minst til 12136 Haugen PP frå Sæbø i Ørsta.