Bedre lønnsomhet med lengre laktasjon?

Bedre lønnsomhet med lengre laktasjon?

Er det optimalt at melkekua skal kalve en gang i året, eller er det på tide å tenke nytt om kalvingsintervall og laktasjonslengde? Danske Jesper Overgård Lehmann meiner forlenga laktasjon kan være bra både for kua og for økonomien til bonden.

Forlenga laktasjon: Hvilke kyr egner seg?

Forlenga laktasjon: Hvilke kyr egner seg?

En bevisst utsettelse av første inseminering gir en forlenga laktasjon. Men ikke alle kyr er i stand til å klare en forlenga laktasjon like godt. Et nytt forskningsprosjekt ser på muligheten til å utpeke egna og uegna kyr.