Mykje fjøs for pengane

Mykje fjøs for pengane

Mona Lise Håland og Karstein Grønning overtok heimegarden til Karstein på Sagland i 2022. I november 2023 flytta dei kyrne inn i nytt robotfjøs.

Nokon eldre?

Nokon eldre?

I 2023 vart det 23 NRF-kyr som passerte 100 tonn mjølk i livstidsyting. Les om 100-tonnarane til Torstein Skjerping, Elise og Jarle Mjølhus, og Åsne Svalastog og Knut Draugedal.

Fullt fokus på kua

Fullt fokus på kua

Minikonferansen vart fullbooka på fire dagar då styret i Norsk Holstein inviterte medlemmar til samling i samband med årsmøtet. Den haldbare kua var ein raud tråd gjennom heile programmet.