BN+

Aktiv drift: I Aurland er nærare 80 prosent av jordbruksarealet i drift, medan 23,3 prosent kan vere ute av drift. Slik er stoda i heile fylket, men med store variasjonar mellom kommunane. Illustrasjonsfoto.


Ein femdel av jordbruksarealet i Vestland kan vere ute av drift. No vil Statsforvaltaren ha betre kontroll med at driveplikta blir oppfylt. Og det held ikkje lenger med beitepussar.


Anne Rivenes, frilansjournalist


Statsforvaltaren sin statistikk over jordbruksareal i Vestland viser at fulldyrka areal går ned, medan areal til mellom anna beiting går opp. Utviklingstrekket er sterkare i Vestland enn i landet elles. Det er større nedgang i jordbruksareal, og ein mykje større nedgang i fulldyrka areal, særleg det som vart nytta til åkerog engvekstar. Reglane i jordlova om driveplikt, omdisponering og deling er uendra, men eit nytt, samla rundskriv presiserer kva som må til for at driveplikta er oppfylt.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: