BN+

Vekst: Stor skilnad i veksten 9. mai ved gjødsling 30. mars (til venstre) og 29. april (til høgre). Gjødslinga var på begge tidspunkt 6 tonn gylle og 25 kg Opti NS per daa.


Kan tidleg gjødsling og hausting gi meir og betre grovfôr, betre bondeøkonomi og reduserte metanutslepp? På Fureneset forsøker me å finna svara!


Lisa Elvagjeng, NLR Vest


Det hender me høyrer: «Ingen ting er som før!» Dette er på ingen måte ein vasstett påstand, men me lever i ei verd der klima endrar seg, noko som mellom anna påverkar måten me produserer maten vår på. I tillegg opplever me no ein ustabil verdssituasjon, som igjen fører til at det er godt å vera mest mogeleg sjølvhjelpen med mat. Det er både tryggare og meir berekraftig å produsera mest mogeleg av dei fôrmidla me treng innom eigne landegrenser.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: