Geir Pollestad (SP), leiar i Næringskomiteen, og SP-leiar, Trygve Slagsvold Vedum, møtte svineprodusentane på Jæren under et møte på Bryne, 4. september.

Geir Pollestad (SP), leiar i Næringskomiteen, og SP-leiar, Trygve Slagsvold Vedum, møtte svineprodusentane på Jæren under et møte på Bryne, 4. september.

Det er tidligere påvist LA-MRSA i en formeringsbesetning for svin, i Hå kommune. Veterinærinstituttet har nå testresultatene klare for alle de 55 kontaktbesetningene.

Status for MTRA-smitte i kontaktbestningene per onsdag 9. september:

5 av 55 kontaktbesetninger har testa positivt for MRSA.  

Kilde: Mattilsynet

 

Fakta om LA-MRSA

MRSA er en forkortelse for meticilinresistente Staphylococcus aureus. Stafylokokker er bakterier som er ganske vanlige hos både mennesker og dyr. Enkelte gule stafylokokkbakterier har utviklet motstand (resistens) mot flere typer antibiotika, og disse kalles for MRSA. Det finnes flere ulike varianter, den som etablerer seg lett hos dyr kalles for LA-MRSA, eller dyreassosiert MRSA.

Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr. Bakterien gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker, men for mennesker som allerede har svekket helse kan bakterien gi alvorlige infeksjoner. Det er derfor viktig å holde forekomsten hos husdyr og i befolkningen så lav som mulig, og å unngå at bakterien etablerer seg i helseinstitusjoner

 

 

Stikkord denne saka: ,