slaktegris

Norsvin ser positivt på mange av tiltakene som trekkes frem i jordbruksmeldinga, men ønsker ikke overgang til volummodell for gris.

– Det overordnede målet om økt kornproduksjon er positivt for grisen, og støtter opp om Norsvins visjon om 100 % norskprodusert fôr i norsk svineproduksjon, sier Norsvins styreleder Geir Heggheim.

Norsvin mener det er bra at regjeringen fortsatt ønsker offensiv strategi for å hindre LA-MRSA i norske svinebesetinger og redusert forbruk av antibiotika. Styrelederen presiserer at svinebøndene i urimelig stor grad tar regningen for denne utfordringen, som fullt ut er et folkehelseproblem.

Regjeringen sier i jordbruksmeldinga at de er opptatt av å ytterligere styrke omdømmet til den gode dyrevelferden i norsk husdyrproduksjon, og derigjennom norske fortrinn i matproduksjonen.  Norsvin mener dette er et viktig punkt, både av hensyn til det norske markedet, men også våre fortrinn i et globalt perspektiv. – Det er mange fordeler ved å velge norsk gris til middagsbordet, sier Heggheim. –God dyrevelferd, et lavt antibiotikaforbruk i produksjonen, og et distriktslandbruk som gir mange fordeler for dyrehelsa.

Regjeringens forslag til jordbruksmelding foreslår å avvikle målprisen for svinekjøtt og innføre den såkalte volummodellen for markedsbalansering av svinekjøtt. – Dette er ikke en modell Norsvin ønsker, sier Heggheim. –Innføring av volummodell vil bety at det fjernes mulighet for reguleringseksport med bruk av omsetningsmidler i 2018-2020. Ordningen med bruk av omsetningsmidler forsvinner etter 2020 som en konsekvens av WTO-avtalen. – Men vi har et stort behov for å kunne beholde ordningen fram til 2020, sier Heggheim. Svinenæringen har hatt en svært god effektivitetsutvikling de siste årene, en utvikling som ser ut til å fortsette framover. Innføring av nytt avlsmateriale og tilpasninger i antallet mordyr gjør at næringa har store behov for reguleringseksport helt fram til 2020.

 

Pressemelding fra Norsvin, 13/12-2016

Stikkord denne saka: ,