BN+

Brev frå banken: Signala tyder på at eit av truleg fleire varsel om renteauke frå banken din er i kjømda. Det blir viktig å posisjonere seg slik at renteauken blir handterbar. Låsing av renta kan vera eit alternativ. Foto: Istock.


Med kanskje to prosent renteauke og 20.000 kroner i ekstra renteutgifter per million i gjeld i sikte, kan det vera ein ide å vurdera å redusera utgiftssmellen med å binde renta.


Sjur Håland


Styringsrenta frå Norges Bank er framleis på null prosent. Det rekordlåge nivået har også gitt utslag på lånerenta til norske landbrukskundar. Låg rente har bidrege til at det har vore mogleg å handtere den heftige kostnadsveksten i landbruket dei siste par åra.
Lite varer evig. Heller ikkje den rekordlåge renta. I mars kom signala frå Norges Bank om at styringsrenta vil bli sett opp i løpet av andre halvåret. Det er dårleg nytt, også for landbruket.
Ragnhild Helgheim er bransjeansvarleg landbruk i Sparebanken Sogn og Fjordane.


– Signala me har fått gjer at banken ut på hausten reknar med at renta vil byrja å stiga, seier ho.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: