kylling2

Kylling fra Nortura er endelig narasinfri. Målet var innen 2017, men nå melder samvirkeorganisasjonen at de er i mål – et halvt år før tiden. Foto: Jofrid Åsland.

Nortura har lagt om til narasinfritt fôr på rekordtid. Det er unikt i internasjonal sammenheng.

 

Dette  melder Nortura i en pressemelding i dag.

Nortura sa i desember 2014 at de ville prøve å kutte ut narasin i fôret til kyllingene. Narasin er en forebyggende medisin som gis til kyllingene for at de ikke skal få mageproblemer, noe de lett kan få når de går mange sammen i et kyllinghus.

– Ingen andre land i verden har lyktes i å kutte ut dette i stor skala uten å ty til betydelig bruk av antibiotika dersom dyra blir syke. Og det ønsket vi å unngå, for vi vet jo at mye antibiotikabruk kan trigge resistens, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Målet var å klare det gjennom en gradvis omlegging i løpet av 2 år, innen 2017. Som erstatning for narasin i fôret får kyllingene en vaksine som de dusjes med før de sendes ut til bonden.

– Vi er stolte av at vi faktisk har klart det et halvt år før det hårete målet vi satte oss, sier Kolberg. – I dag er alle våre kyllingprodusenter «narasinfrie». Og ikke bare det; hele bransjen har nå gått over til narasinfritt fôr og Nortura har dermed satt en ny standard for kyllingproduksjon i Norge.

Dette regimeskiftet er unikt i verdenssammenheng, ettersom ingen tidligere har klart å legge om i stor skala.

– Det viser at det er mulig å lykkes når timingen er riktig, og hele verdikjeden fra bonde, fôrleverandør, industri og butikk samarbeider –  og forbrukeren er positiv, sier Kolberg.

Fakta om narasin:

  • Et parasittmiddel som brukes mot koksidie-parasitter, som kan gi tarmsykdom hos kylling (koksidiose)
  • Blir tilsatt kyllingfôr som forebyggende medisin i de fleste land for å hindre tarmsykdom.
  • Narasin har også en viss antibakteriell effekt og noen frykter derfor det kan trigge antibiotikaresistens
  • Det er ikke påvist sammenheng mellom narasinbruk og forekomst av antibiotikaresistente bakterier av betydning for folk eller dyr
  • Debatten rundt narasin går mest på om kyllingproduksjonen skal være avhengig av et parasittmiddel som også har antibakteriell effekt
  • Nortura besluttet i desember 2014 å forsøke å fase ut narasin innen 2017. Resten av bransjen fulgte siden etter.
  • I dag er i praksis all kyllingproduksjon narasinfri
  • Narasin vil fortsatt bli brukt i enkeltflokker i tilfeller av tarmsykdom, men gis ikke lenger forebyggende til alle dyr

 

 

Stikkord denne saka: , ,