BN+

Næringsbalanse på garden: Bruk med husdyrproduksjon importerer store mengder næringsstoff, spesielt gjennom innkjøpt fôr. Internt på bruket sirkulerer næringsstoffa mellom plante- og husdyrproduksjonen, og forlét bruket via mjølk, kjøt, livdyr, åkervekstar og eventuelt sal av husdyrgjødsel. Næringsstoff kan også gå tapt til atmosfæren i form av ammoniakk, eller til grunnvatn i form av nitrat, og nitrogen og fosfor som overflateavrenning. Fosfor kan også i store mengder bindast i jorda. Illustrasjon og tekst frå rapporten.


Ni tiltak kan bidra til redusert tilførsel og betre utnytting av fosfor. – Lukkast Rogalandsjordbruket med desse tiltaka, kan truleg produksjonen oppretthaldast sjølv om gjødselkravet vert skjerpa, seier Helga Hellesø.


Liv Kristin Sola


I det oppdaterte faggrunnlaget frå Rogaland, vert det føreslått ni tiltak som vil auke utnyttinga og redusere bruken av fosfor i landbruket i Rogaland. Tiltaka skal bidra til å redusere forforbelastninga frå storfeproduksjonen i Rogaland. Sju av tiltaka er knytt til husdyrproduksjonen, og to til planteproduksjonen.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: