– Dagens politikere har ansvar for morgendagens matfat, sa nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud. Her sammen med leder i Agri Analyse, Christian Anton Smedshaug,t.v. og seniorrådgiver i Norsk institutt for bioøkonomi, Oscar Puschman.

– Dagens politikere har ansvar for morgendagens matfat, sa nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud. Her sammen med leder i Agri Analyse, Christian Anton Smedshaug,t.v. og seniorrådgiver i Norsk institutt for bioøkonomi, Oscar Puschman.

I Norge har vi en akilleshæl med en kjent ukjent, vår matforsyning, og særlig av korn, sa Christian Anton Smedshaug, i AgriAnalyse.

Eirik Stople

– Norske arealer, bruk og vern – kommunale dilemma, var tema for politikkseminaret i regi av Agri Analyse på Litteraturhuset i Oslo, 26. august.

– Verden og Norge er inne i en ustabil situasjon, innledet Christian Anton Smedshaug.

Han viste til tegn på ny finanskrise, nasjonale bobler knyttet til olje, bolig/gjeld for husholdninger og kommuner og en ekstremt kostbar innvandring.

– Det generelle bildet er at konflikter og kriser er økende og vårt svar er at Norge må omstilles raskt. Gjeldende beredskap i matvaresektoren er basert på at nasjonal produksjon og import kan opprettholdes også i kriser, sa Smedshaug.

 Norge må ut av oljeskyggen

Smedshaug pekte på at Norge igjen må styrke primærnæringene, skog, jord og fiskeri. Bioøkonomien handler blant annet om å fornye skogsindustrien, øke råvaregrunnlaget i jordbruket og øke foredlingen i fiskeri.

– Det grønne skiftet er betinget av at vi verner produksjonsgrunnlaget, herunder matjorda, og at vi verdsetter de prosessene og ressursene som kan vare evig.

 Sysselsetting og verdiskaping

Smedshaug viste til følgende tallmateriale for sysselsetting og verdiskaping for verdikjeden i matproduksjonen:

Årsverk Omsetting (mill. kr)
Primærjordbruket 47.000 (2014) 41.845   (2014)
Næringsmiddelindustrien 40.432 (2012) 152.826   (2013)
Engros 15.816 (2012) 246.582   (2012)
Detaljhandel 71.246 (2012) 168.236   (2013)

 Ta seg tid

­– Vi må ta oss tid til skikkelig planlegging av veg, jernbane og nye boområder, sa Smedshaug. Han stilte spørsmål ved om Norge får den befolkningsøkningen som er opplest og vedtatt. Ulike scenario, basert på ulike konjunkturutviklinger, kan endre på de utviklingskurvene som gjelder, avsluttet lederen i Agri Analyse

Les mer om jordvernseminaret i Bondevennen.

Stikkord denne saka: ,