Antibiotika til produksjonsdyr

Antibiotika til produksjonsdyr

Når dyra på fjøset vert sjuke og treng behandling gjer me dyrlegar alltid ei vurdering. Kva type behandlingsform skal me velje og kvifor? Målet er friske dyr og trygg mat utan legemiddelrestar – og redusert risiko for antibiotikaresistens.

Profesjonell husmor

Profesjonell husmor

Kari Støfringsdal har jobba med mat og ernæring mest heile livet. Ho er oppteken av gode råvarer og reine smakar, og inviterer til kurs i tradisjonsmat heime på FjordamatTunet i Jølster. No er Kari nominert til Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris.

Skal spreia matglede

Skal spreia matglede

Dei neste to åra skal Rogaland Bygdekvinnelag krydra Matfylket og dela matgleder med alle som vil gafla i seg

Føreslår auke i sjølvforsyningsgraden

Føreslår auke i sjølvforsyningsgraden

Sju stortingsrepresentantar frå Senterpartiet vil ha Stortinget med seg på å auke sjølvforsyningsgraden til 50 prosent, korrigert for import av fôr, innan utgangen av 2026.