Tilsynskampanje: I 2021 skal Mattilsynet ha en nasjonal tilsynskampanje i slaktegris- og smågrisproduksjonen. Illustrasjonsfoto: Liv Kristin Sola.

600 besetninger blir del av tilsynskampanjen på svin i 2021. NRK-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» påvirker hva Mattilsynet vil se etter.

Jane Brit Sande

Mattilsynets søkelys på svinenæringen fortsetter. 600 tilfeldig utvalgte besetninger kan vente seg et besøk når Mattilsynet starter sin nye, nasjonale tilsynskampanje på nyåret. Mattilsynet har satt opp en liste med punkter for dyrevelferd som skal sjekkes i løpet av tilsynet. Torunn Knævelsrud, seksjonsleder for dyrevelferd, bekrefter at NRKs Brennpunkt-dokumentar «Griseindustriens hemmeligheter» fra 2019, har hatt påvirkning på hvilke punkt som er valgt ut.

– Etter tilsynskampanjen på slaktegris i Rogaland, ble det bestemt at det skulle gjennomføres en landsdekkende tilsynskampanje på denne produksjonsformen. Da dokumentaren kom, utvidet vi denne kampanjen til å også gjelde smågrisproduksjonen, sier hun.

Sykdom, skade og brann

I lys av hva som kom frem i dokumentaren, vil Mattilsynet se på håndtering av syke og skadede dyr, rutiner for avliving, og rutiner for kastrering.

Torunn Knævelsrud
Foto: Mattilsynet

– Vi vil også følge opp rutiner for bedøvelse og smertebehandling hos veterinærene som har kastrert grisene, sier Knævelsrud.

Mattilsynet vil også følge opp et tilsynsprosjekt på brannsikring i svinehold fra 2015.

– Vi kommer til å se etter forbedringer på dette området. Det har riktignok blitt bedre sikring mot brann i husdyrholdet de siste årene, men risikoen er fortsatt stor hvis ikke brannsikringen er i orden, sier Knævelsrud.

Veterinærinstituttet har fått i oppdrag å foreta den tilfeldige utplukkingen av besetninger.

– For en effektiv tilnærming, skal tilsynet koordineres med MRSA-testingen, sier Knævelsrud.

Mål og veiledning

De 600 besetningene som blir valgt, tilsvarer rundt 20 prosent av de kommersielle svinebesetningene i Norge.

– Vi tror at denne avgrensingen vil gi et representativt bilde av status i næringa, sier Knævelsrud.

Knævelsrud sier at Mattilsynet har hatt tett dialog med næringen om kampanjen.

– Målet med kampanjen er å få en oversikt over status i næringa. Vi vil se etter om det er noen problemområder som skiller seg spesielt ut, og om det er behov for endringer i regelverket eller mer veiledningsmateriell, sier hun.

Mattilsynet oppfordrer bønder til å spørre før eller under tilsynet, dersom de er i tvil om tolkning av regelverket. Veiledningen er en viktig del av tilsynet, sier seksjonssjefen.

– Det er næringen selv som står for den praktiske rådgivingen, for eksempel valg av innredning og fôringsrådgiving. Vi i Mattilsynet skal veilede i hva regelverket sier, særlig de kravene som ikke er eksakte og der bonden må utvise skjønn. Krav om strø og rotemateriale er eksempler på dette, sier Knævelsrud.

Tilsynskampanje 2021:

Slaktegris– og smågrisprodusenter bør være forberedt på å vise:

  • hvordan syke og skadde dyr håndteres og behandles
  • hvordan dyr avlives ved behov
  • hvilke rutiner du har for bruk av strø og tildeling av aktivitets– og rotemateriale
  • hvordan du sørger for at purkene dine får tilstrekkelig redebyggingsmateriale, og når dette gis før forventet grising
  • hvorvidt det elektriske anlegget og brannalarmanlegget i fjøs med slaktegris kontrolleres tilstrekkelig av fagperson
  • informasjon om hvem som utfører kastrasjon av gris.

I tillegg bør bonden være forberedt på at andre aktiviteter knyttet til disse forholdene kan bli vurdert, som for eksempel rutiner for å vurdere om syk og skadd gris er egnet til transport. Dersom det blir oppdaget åpenbare brudd på andre bestemmelser enn de som tilsynskampanjen omfatter, vil Mattilsynet følge opp disse også.  

Stikkord denne saka: ,