I panelet: Kato Nykvist, politisk redaktør i Nationen (f.v.), Siv-Len Strandskog (Ap), Andreas Bjorland (KrF), Kjartan Lunde, fylkesleder i Rogaland Venstre, Alexander Rügert-Raustein, nyvalgt leder for Miljøpartiet i Rogaland, Geir Pollestad (Sp), Guri Wormdahl i Pelsdyralslaget og Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H) (delvis skjult). TIl høyre debattleder Eva Nordlund. 

Pelsdyrnæringa møtte mannsterke på Klepp Bibliotek for å diskutere egen framtid.

Jane Brit Sande

Det var sterkt uenighet blant paneldeltakerne på gårsdagens debatt om pelsdyrnæringa. Debatten ble arrangert av Nationen i samarbeid med Bondevennen på Klepp Bibliotek.

I panelet satt Ane Mari Braut Nese (H), ordfører i Klepp kommune, Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norsk Pelsdyralslag, Geir Pollestad (SP), leder i Næringskomiteen, Alexander Rügert-Raustein, fylkesleder i Miljøpartiet de Grønne, Kjartan Lunde, fylkesleder i Venstre, Andreas Bjorland (KrF), Siv-Len Strandskog (Ap) og Kato Nykvist, politisk redaktør i Nationen.

Konsekvenser

Debattmøtet ble åpnet med at debattleder Eva Nordlund blant annet intervjuet pelsdyrbonde Bjørn Kjetil Frafjord. Sammen med familien har han investert for rundt seks millioner kroner på pelsdyrproduksjonen.

– Sjokk og vantro. Dette kom bare et år etter vedtaket i Stortinget, om ei bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa, sa han, på spørsmål om hvordan han reagerte da innholdet i regjeringserklæringa ble kjent i januar.

– Framtida vår er usikker. Det eneste vi vet per i dag, er at innen 2025 skal produksjonen være slutt, sa han.

Venstres gjennomslag for at næringa skal avvikles har ført med seg økonomiske konsekvenser for familien i Frafjord. Verdien på gården ble halvert over natta. Bonden frykter konkurs.

– Jeg frykter at jeg ikke har tak over hodet til ungene. Det er en reell situasjon for meg, hvis det ikke kommer ordninger som hjelper, sa Frafjord.

– Det handler ikke lenger om for eller mot pelsdyr. Nå handler det om familien.

Om og for pelsdyrnæringa

Forkjemperne for fortstt pelsdyrnæring dominerte kvelden, både i salen og panelet.

– Dette er en uanstendig måte å behandle folk på, sa pelsdyralslagets Guri Wormdahl, om regjeringserklæringa.

Debatten var preget av sterk uenighet mellom Venstre, Miljøpartiet og Arbeiderpartiet på den ene siden, og Senterpartiet, Pelsdyralslaget og Høyre på den andre. Rogaland Høyre er mot avvikling av pelsdyrnæringen. Venstres Kjartan Lunde fremholdt at partiets avgjørelse om avvikling er basert på dyrevelferd.

– Vi lytter til fagorganisasjonene, og har arbeidet sammen med Veterinærforeningen i 17 år. De rådet oss til å gå for en avvikling av næringen, sa Lunde.

Han møtte motbør fra Senterpartiet, og ikke minst fra salen.

– Her velger Venstre hvilke fakta de skal lytte til. Det er gjort en offentlig utredning for status i næringa, og denne er grunnlaget for Stortingsvedtaket. Regjeringserklæringa er ikke basert på dyrevelferd, sa Pollestad.

Hva nå?

Pelsdyralslaget uttrykte bekymring for hva bøndene skal drive med, dersom avviklingen blir fullendt.

– Situasjonen er kaotisk. Bøndene skal drive videre i syv år, men får ikke erstatning. Det står i programmet at de får en kompensasjon. Hva skal bøndene leve av etter forbudet, spurte Wormdahl Venstre, uten å få klart svar.

Lunde sa at Regjeringen sikter mot en god omstillingsperiode, og at bøndene skal ha god mulighet til å drive en annen type produksjon. Han fikk støtte fra Miljøpartiet.

– Vi må se på hver enkelt gård. Vi kan ikke skjære alle over en kam. Bøndene må få igjen det som er investert over statsbudsjettet, sa Rügert-Raustein.

Også dette utsagnet møtte motbør.

– Jeg har hørt rykter om en sum, og den er på 100 millioner kroner. Det er ikke nok til å dekke inn gjelden til de vel 200 bøndene som har investert, sa Pollestad.

Stikkord denne saka: ,