Klamrar seg til håpet

Klamrar seg til håpet

Full erstatning i staden for kompensasjon basert på bokført verdi kan tvinga regjeringa til å gjera om det komande vedtaket mot pelsdyrhald. Det håper i alle fall stortingsrepresentant Geir Pollestad.

Uansvarleg høyringsutkast

Uansvarleg høyringsutkast

Pelsdyrbøndene fortvilar over den moglege erstatninga som blir føreslege i høyringsutkastet til lova om avvikling av pelsdyrnæringa. – Statsråd Hoksrud tar ikkje ansvar, seier Leif John Haugstad.

Det røyner frykteleg på

Det røyner frykteleg på

Framtida til pelsdyrbøndene Morgan Rege og Jan Ove Horpestad heng i ein syltynn tråd. – Heile næringa er prega av botnlaus fortviling, seier dei.