Geno sin eksportpris del mellom Braut og Gopollen

Som æresgjester ved hovedbordet under årsmøtemiddagen, satt det åtte ekstra spente bønder. De var invitert til Store Ree på Hamar, for å ta imot beviset på at de har avla fram og levert oksar av beste klasse.

– Liv Kristin Sola –

Moderne og tradisjonell

Med den tradisjonsrike hovudbygninga på Store Ree som ramme, blei Geno sin årsmøtemiddag et uformelt festmåltid.

 

Styreleder Geno Jan Ole Mellby

I sin tale til delegatene under åpningen av Geno sitt årsmøte 21. og 22. mars, referete styreleder Jan Ole Mellby, til 2016 som et spesielt år. Full overgang til genomisk seleksjon har ført til mange praktiske endringer.

– I starten av fjoråret var alle venteoksefjøsa fulle. Etter hver gransking ble de hundre dårligste GS-testede oksene slakta, totalt 300 okser, sa styrelederen.

Fra og med juni var det bare eliteokser i sæddunkene og alle eliteoksene hadde fått sin avlsverdi ut fra GS-beregning.

Avlsstatuetten 2016

Avlsstatuetten til Osterøy i Hordaland

11789 Mæle får avlsstatuetten som beste NRF-okse i 2016. Mæle er født på Mæle gård, i fjøset til Tove Aasheim og Ole Morten Holsen, på Haus på Osterøy, Hordaland.

Tove og Ole Morten overtok et løsdriftsfjøs med melkestall. De forteller at fjøset er oppgradert innvendig og de har satt inn melkerobot for å gjøre hverdagen mer fleksibel. Gården er på 300 dekar innmark og kvoten er på 145.000 liter. Tove er bonde på fulltid, mens Ole Morten har jobb som yrkessjåfør utenom gårdsdrifta. Størrelsen på gården gjør at Tove fint tar seg av den daglige drifta aleine når mannen er ute på lengre kjøreoppdrag.

 

Avlssatuetten 2016
Ein kikk inn i oksefjøset

11789 Mæle: Far er 10923 Prestangen, morfar er 10462 Sørmarka og mormors far er 5694 Brenden. Mæle er født i november 2014, og blei eliteokse i juni 2016. Oksen blei raskt svært populær, og er ifølge Geno, brukt 16.552 ganger. Han er far til rundt 10.000 kalver (tall per 1. mars). Han er god på mange egenskaper, og gir fruktbare døtre som gir godt med melk og kjøtt. Døtrene har gode jur, god helse og godt lynne. 11789 Mæle har 44 i avlsverdi etter siste avlsverdibergning.

Mæle gjør altså lynkarriere som eliteokse, og er nå i England for å produsere kjønnseparert sæd. Derfor er det avgrensa mengde normale doser av oksen tilgjengelig. Mer om oksen her 11789 Mæle.

Eliteoksene flytter: Det har vært en lang tradisjon med å presentere eliteoksene i fjøset på Store Ree, i forbindelse med  årsmøtemiddagen. Dette året satte et punktum for den tradisjonen. Eliteoksene skal flyttes fra båsfjøset på Store Ree til et ombygd venteoksefjøs i skogen på Store Ree, der de skal gå i løsdrift.

Eksportprisen 2016

Eksportpris til far og sønn

Legendariske 10177 Braut er fortsatt svært populær internasjonalt. For sjette gang, var representanter for familien Braut invitert til årsmøtemiddagen på Store Ree for å ta imot eksportprisen for denne heilt spesielle oksen. I år var det Inger Marie og Elling Braut, som har overtatt gården etter Torbjørg og Ommun Braut, som tok imot prisen. Eksportprisen deles ut til den oksen som regnet i kroner, har vært størst på eksportmarkedet.

Blomster til vinnerne
Avlssatuetten 2016

10177 Braut: Braut er født i 2002 og blir 15 år i august. Han er med det den eldste oksen i Geno/NRF sin historie. Far er 6620 Krejstad, morfar er 4843 Kjær. Legendariske Braut har solgt 386.878 doser internasjonalt, og har spredd sine gener i mer enn 28 land. Han er spesielt populær i Nederland, med over 100.000 solgte doser. Mer om oksen her 10177 Braut

Sønn av sin far: 11078 Gopollen er sønn av Braut, og seiler opp til å overta tronen internasjonalt etter sin far. Gopollen er født i fjøset hos Barbro Braastad og Bjørn Sønstevoldhaugen på Fåvang i Oppland. Paret var på Store Ree og tok imot avlsstatuetten i fjor, og altså eksportprisen i år.

11078 Gopollen (Bilde til venstre): Oksen er født i 2009, og har 34 i avlsverdi. Far er 10177 Braut, morfar er 22002 Peterslund. Gopollen er ikke lenger i bruk nasjonalt, men er til solgt til 10 land så langt, og er venta ein lang karriere internasjonalt. Per 1. mars 2017 er det solgt rundt 82.000 doser internasjonalt.

11078 Gopollen er far til kua som per februar 2017 hadde Norges høyeste avlsverdi. Mer om oksen her 11078 Gopollen

Arvelig interesse: Barbro og Bjørn overtok gården Prestangen i 2002 og er begge heltidsbønder. Garden har 350 dekar dyrka jord, der 250 dekar ligger på setra Gopollen, 1000 meter over havet. Melk er hovedproduksjonen, med 180.000 liter i kvote. Paret har i tillegg noen ammekyr, litt sau og gris.

Barbro har alltid hatt en spesiell interesse for kyr. Faren var bonde og inseminør, og hans interesse for avl har smitta over på Barbro.

Kjøttprisen 2016

Kjøttprisen til Inderøya i Nord-Trøndelag

Kjøttprisen går til oksen som har best kjøtt-indeks i året som gikk. I 2016 var det 11330 Sakshaug, født på gården Sakshaug Berg hos Lise L. og Per Magnus Værdal på Inderøya. Lise og Per Magnus har 330.000 liter i mjølkekvote, rundt 45 årskyr og 20 ammekyr og driv 400 dekar dyrka jord, i tillegg til 300 dekar beite.

Familien på fire driver et gårdbruk med røtter langt tilbake i historein. På gården står et tradisjonelt Trønderlån, og familien tilbyr overnatting og servering av mat basert på lokale råvarer og lange tradisjoner.  Se Husfrua

Kjøttprisen 2016
Fra oksefjøset på Store Ree

11330 Sakshaug: Oksen har en delindeks på 139 for kjøtt. Indeksen omfatter informasjon om både slaktevekt, slakteklasse og fettgruppe. Sakshaug er født i 2011 og blei eliteokse i oktober 2016. Far er 10462 Sørmarka og morfar er 23001 finske Lusi-Kottilan Luiro. Lise og Per Magnus avler ikke spesielt for kjøttfylde, men vil gjerne ha gode kombinasjonsdyr som har god kjøttfylde. Mer om oksen her 11330 Sakshaug

En epoke er over: I mai flyttes eliteoksene fra gården på Store Ree. I sin tale til årsmøtet informerte styreleder Jan Ole Mellby, om at laboratoriene og ekspedisjonene blir værende på gården. I tillegg er det planen at et av fjøsene skal fylles med kviger som skal produsere embryo som igjen skal nyttes til å produsere oksemødre.

Stikkord denne saka: ,