BN+

Best for grendene: Talet på aktive gardsbruk går stadig nedover. Magnus Tjåland meiner det er betre for grendene i høgareliggande strok med små deltidsbruk enn at heiltidsbruka som blir att nede på flatbygdene blir stadig større.


Lokalpolitikarane såg vekk frå kommunedirektøren si tilråding om avslag og sa samrøystes ja til deling av ein gard på Tjåland i Time. – Meiningslaust, grenda blir fragmentert, seier nabo, Magnus Tjåland.


Sjur Håland og Bothild Å. Nordsletten


– Spørsmålet er her, som mange andre stadar på Jæren og sikkert elles i landet; skal garden takast vare på og drivast som ei eining, eller skal han delast opp og slaktast, seier Tjåland, retorisk.


Det store bakteppet for Tjåland sitt engasjement, er i følgje Tjåland sjølv, at talet på bruk går ned. I følgje SSB er talet på gardsbruk redusert med 16,5 prosent dei siste ti åra.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: