BN+

Samlar næringa: Rolf-Gunnar Husveg (t.v.) og Geir Skadberg.


Smilefjesmerking av gardar med god dyrevelferd kan bli eit av tiltaka når fylkesmannen i Rogaland samlar landbruksnæringa for å betra produksjonsdyra sine kår.


Bothild Å. Nordsletten


Rogaland har den høgaste tettleiken av produksjonsdyr av alle fylke i landet. Mange funn av dårleg dyrevelferd, ikkje minst på slaktegris, utgjer bakgrunnen for at fylkeslandbruksdirektør Geir Skadberg no samlar alle meieria og slakteria til dyst. Målet?: Auka kompetanse, betre haldningar og ei styrkt ansvarskjensle for eiga næring.


– Med så mykje dyr, må me ha felles ambisjonar i Rogaland. Det er hard konkurranse mellom industrien, veterinærane og rådgjevarane her i fylket, men me skal ikkje konkurrera på dyrevelferd, seier Skadberg til Bondevennen.

Vil du lese denne og andre artiklar på nett?
LES BONDEVENNEN DIGITALT FRÅ 60,-


Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka:
Share This