BN+

Forskrift og formål: Ei utfordring i erstatningsregelverket er kostnadane bonden får før eit pålegg. Bør erstatningsregelverket gå lenger enn det gjer i dag? Illustrasjonsfoto: Bjørn Georg Øie/Bondevennen.


Advokat i Norges Bondelag meiner at ekspropriasjonsregelverket bør vere overordna, slik at bonden blir sikra full erstatning for tap dersom han blir pålagt sanering og driftsopphald.


Jane Brit Sande


I førre nummer skreiv Bondevennen om lokallaga på Jæren som har gått saman for å synleggjera at grasrota ynskjer og har behov for eit system og eit regleverk som fungerer etter hensikta når bønder får smittsame sjukdommar i fjøset. Samstyret for jærlaga ønsker at regelverket knytt til erstatning ved smitteutbrot blir betra, slik at bonden ikkje vert økonomisk skadelidande i slike tilfelle.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: