Dom kan opna for fleire søksmål

Dom kan opna for fleire søksmål

Lagmannsretten oppheva aktivitetsforbodet mot jærbonden, fordi Mattilsynet ikkje sette bondens avvik inn i ein større samanheng. Dommen kan opna for søksmål frå fleire bønder, men advokat åtvarar mot mental og økonomisk belasting.