BN+

Tre lange år: Førre veke viste kalenderen at det var gått tre år sidan at Høyre, Frp og V varsla at dei hadde blitt samde om å legge ned pelsdyrnæringa. Framleis ventar produsentane på erstatningsordninga. Arkivfoto.


Bertran Trane Skadsem, leiar av Norges Pelsdyralslag, håpar at kampen for full erstatning endeleg går mot slutten. Men han er uroa for korleis utfallet kan bli.


Jane Brit Sande


Pelsdyrprodusentane si kamp for full erstatning er vonleg inne i siste fase. I slutten av november i fjor kom Landbruksog matminister Olaug Bollestad med eit forslag til endring i lova om hald av pelsdyr. Tidlegare denne veka gjekk høyringsfristen for lovendringsforslaget ut. Bertran Trane Skadsem har hatt nokre intense år som leiar av Norsk Pelsdyralslag (NPA). Han er glad for at prosessen endeleg har kome såpass langt, men er samstundes uroa for korleis utfallet kan bli.


– Det er lagt fram ein relativt enkel lovproposisjon som inneberer at nedlegginga av næringa skal handsamast som eit ekspropriasjonsarta inngrep. Men det finnest ikkje rettspraksis frå å legga ned ei næring, berre på ekspropriasjon av veg, jord og bustadar. Dette kan fort bli veldig gale, seier Skadsem til Bondevennen.

Tre viktige punkt

Skadsem viser særleg til tre punkt som NPA meiner må koma i orden for å nå Stortinget sitt krav om at alle pelsdyrprodusentane skal haldast skadeslause.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: