BN+

Avgift: Landbruks- og matdepartementet skal i tråd med Klimaplan 2021-2030 greia ut ei innføring av mineralgjødselavgift. Foto: Bjørn Georg Øie


Styresmaktene skal vurdera innføring av avgift på mineralgjødsel. Anders Rognlien i Yara er skeptisk og meiner den kan påføra norske bønder store utgifter.


Sjur Håland


– Me treng ikkje ei avgift som ikkje verkar. I staden trengst positive stimuli for å ta i bruk ny teknologi til presisjonslandbruk og energieffektivisering på gardane, seier Rognlien.


Frå Landbruks- og matdepartementet får Bondevennen stadfesta at ei utgreiing av mineralgjødselavgift er på trappene. Andre spørsmål vil dei ikkje svara på.


– Arbeidet har ikkje starta opp enda, så me kan ikkje seia meir nå, heiter det i ein e-post frå pressevakta i departementet.

Vil redusera lystgass

Oppdraget er varsla i klimameldinga, Klimaplan 2021-2030. Her kjem det fram at regjeringa vil greie ut effektar og konsekvensar av ei avgift på mineralgjødsel, og korleis ei slik avgift eventuelt kan innførast. «Føremålet med ei eventuell avgift skal vera å redusera utsleppet av lystgass», heiter det i klimameldinga.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: