Elever fra Hvam vidregående skole på Jæren.

(F.v.) Ole Kristian Sæther (19) og Henrik Erstad (18) går siste året (vg3) på naturbruk ved Hvam videregående skole i Akershus. De er på Jæren for å høste kunnskap fra jærske bønder.

Elevene har hørt gjetord om innovative og flinke jærbuer. Nå vil de høste lærdom rett fra kilden.

 

Jofrid Åsland

 

– Jeg har hatt ansvar for å ringe rundt til bøndene, forteller Ole Kristian Sæther.

Eleven har kjenninger på Jæren, og fikk tak i flere bønder som ville ta i mot klassen hans.

Første besøk var hos Odd og Linda Sele på Sele i Klepp kommune. Et splitter nytt løsdriftfjøs med robot vekker spørrelysten til elevene. Mange av de unge går med planer og drømmer om løsdriftfjøs på egen gard i framtida.

– Jeg skal overta gard heime, og håper å drive med noe mer enn bare korn. Melkeproduksjon er noe jeg vurderer, sier Ole Kristian Sæther.

Kyr i løsdriftfjøs på Sele i Rogaland.

60 melkekyr er akkurat flyttet inn i et splitter nytt løsdriftfjøs på Sele.

Henrik Erstad (18) ser ekstra nøye på de forskjellige løsningene i det nye fjøset på Sele.

– Drømmen er å bygge nytt løsdriftffjøs til 60 kyr, forteller han.

18-åringen skal overta heimegarden, og har lyst til å starte opp med melkeproduksjon.

– Jeg har flere slektninger som driver med melkeproduksjon, og synes kyr er trivelige dyr, sier Henrik Erstad om motivasjonen bak melkedrømmen.

 

Skulebesøk frå Romerike til Jæren hjå Odd Sele.

Linda Sele, bonde, deler kunnskap med Yngvild Wolden Staver (18), elev.

 

Populært med kyr

– Jeg har lyst til å bli bonde i framtida og starte med ammeku eller melkeku, forteller Yngvild Wolden Staver (18)r.

Hun er fra gard i Bærum, og går siste året på naturbruk ved Hvam vidregående skole. Heimegarden blir leigd ut i dag, men 18-åringen har en liten drøm om å starte opp med husdyrproduksjon.

Fra fjøset bærer det ut i frisk luft for å kikke på gjødselkumme, silo og landskap.

– Det er helt andre forhold her enn heime, kommenterer det fleste elevne.

På Jæren begynner graset å spire, mens snøen fortsatt dominerer der elevene kommer fra.

 

Elever fra Hvam videregåande skole på gardsbesøk på Sele.

(F.v.) Jørgen Østereng (19) og Svein Harald Tveit (19) studerer bondens maskinpark. De to odlesguttene er interessert i alt innen landbruk.

 

Alt innen landbruk

– De satser mer her enn heime. De tørr å prøve. Her går alle pengene i landbruk, sier Svein Harald Tveit, om jærske bønder.

– Det er morro å se noe annet, konstarerer Jørgen Østereng.

Begge guttene skal overta melkebruk, og vil bygge løsdriftfjøs i framtida. De har et våkent blikk for smarte løsninger når det gjelder bygg.

– Vi vil prøve å bli som disse på Jæren; være opptatt av å tjene penger i stedet for å se ut som vi har penger med den nyeste traktoren, oppsummerer de to.

 

Odd Sele, bonde, forteller om gardsdrifta til elever fra Hvam vidregående skole.

Odd Sele, bonde, forteller om garden og drifta til lyttende og spørrende elever fra Hvam videregående skole.

 

Eget prosjekt

– Jæren slo utlandet og Trøndelag denne gangen, forteller lærer, Rune Horsberg, om valg av reisemål.

Det er elevene selv som har valgt ut Jæren, laget budsjett, funnet frem til gardsbesøk og overnatting. Vanligvis har avgangselevene valgt utlandet som reisemål, men denne gangen ville de til Jæren på jakt etter kunnskap.

– Elevene er veldig engasjerte. Mage kommer fra gard selv. Noe av målet med turen er å sammenlikne driftsforholda og se på forskjeller i norsk landbruk, opplyser læreren med hjelp fra elev, Yngvild Wolden Staver.

De 11 elevne og to lærerne skal også se på følgende produksjoner: Pelsdyr, geit, sau og egg, før de vender nesen østover igjen.

 

Stikkord denne saka: ,