BN+

Ikkje til å smila av: ...men hugs at SMILmidlar kan nyttast til tiltak for å handtera vatn og gjødsel. Foto: Istock


SMIL-midlar går oftast til kulturlandskap og gamle bygg, men Statsforvaltaren påpeikar at ordninga også kan nyttast til flaumdemping og erosjonssikring.


Anne Rivenes, frilansjournalist


– Klimaendringane som me står i no, med meir og kraftigare regn, gjer at dette er tiltak som vert meir og meir aktuelle, seier Randi Erdal, seniorrådgjevar hjå Statsforvaltaren i Vestland.


SMIL-midlar er tilskot til særskilte miljøtiltak i jordbruket. Føremålet er å fremje natur- og kulturverdiar i jordbruket sitt kulturlandskap og redusere ureining frå jordbruket, ut over det ein forventar av vanleg drift.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

LES BONDEVENNEN DIGITALT

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

Ikkje ennå abonnent? Prøv Bondevennen ei veke gratis her!

Er du abonnent på papir og ønsker digital tilgang?
Send oss en epost på post@bondevennen.no

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: