BN+

Fleire i Agder?: Fylkesleiar Knut Erik Ulltveit håpar på ei styrking av IBU-midlane, og at det kan bety fleire lausdriftsfjøs i Agder. Her frå fjøsopninga hjå Jan Sigvart Håland på Byremo i Lyngdal i fjor vår.


Dei tre fylkesleiarane i Vestland, Rogaland og Agder kjenner att mykje av det som kjem fram i kravet som Norges Bondelag la fram. Fleire av innspela deira vart tatt med.


Jane Brit Sande


Etter eit historisk brot mellom Norsk bonde– og Småbrukarlag og Norges Bondelag, la sistnemnte fram eit krav på vegne av landbruket førre veke. Blant hovudgrepa i kravet er inntektsløft, kostnadsdekking og kompensasjon for svikt i inntektene 2021-2023, særskild prioritering av mjølkebonden, styrking av velferdsordningane ved å auka satsane og taket for tilskot.
Bondevennen slo på tråden til dei tre fylkesleiarane på Sør– og Vestlandet for å høyre korleis stoda er etter at kravet vart lagt fram. Kort oppsummert: Stemninga er god, og mange av prioriteringane som vart spelt inn frå fylka, er kome med i kravet.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: ,