Tiltak for å redusere lammetapet

Ekstra tilsyn og innsats første døgnet reduserer dødeligheten hos spelam.

Ekstra tilsyn og innsats første døgnet reduserer dødeligheten hos spelam.

– Hus, miljø og innredning har mindre innvirkning på lammetap enn stell og tilsyn. Bonden er altså den viktigste faktoren.

 

Liv Kristin Sola

 

Kommentaren kom fra Lisbeth Hektoen, spesialveterinær hos Animalia, på et stormøte som samla nærmere 60 personer i Kvinesdal. Spesialveterinæren gjorde et poeng av at det er bonden og driftsopplegget på den enkelte gård som betyr mest i forhold til å få redusert lammetapet.
Hun presenterte følgende oversikt over lammetap i perioden 2000 til 2010:

  • Dødfødte lam: 3,5 – 4,5 prosent.
    Lam 0 – 5 dager: rundt 3 prosent.
    Lam 6 – 44 dager: fra 0,5 til 1,0 prosent.

Risikolam

Hektoen viste til faktorer som øker risikoen for at et lam dør i løpet av 3-5 døgn etter fødsel. Små lam (>4,5 kg), trillinger og enklinger, lam under gamle søyer, og søyer med side jur (20 cm fra gulvet), slappe lam og kopplam. Hun viste videre til at for lite råmelk i seg selv er en risiko.
– Har du et svakt lam, sørg for at det får i seg nok råmelk. Bruk sonde om nødvendig, var rådet fra spesialveterinæren.

Fødselshjelp?

Spesialveterinæren pekte på at det er en fin balansegang for når en skal trå til med fødselshjelp. En bør unngå en langvarig fødsel, men det er heller ikke gunstig å gå inn for tidlig. Forstyrrelser stresser søya og veene kan bli dårligere, forklarte hun.
Veterinæren viste til følgende tommelfingerregler for når en skal vurdere fødselshjelp:

  • Pressveer i mer enn 2–3 timer uten at fostervannsblæra viser seg.
  • Mer enn 30 minutt fra fostervannsblæra kommer til en ser mer av lammet.
  • Andre fosterdeler enn to klauver kommer først, eksempelvis hode eller hale.
  • Mer enn 1 time fra et lam til neste.
  • Etterbyrden løsner normalt i løpet av 1–3 timer. Tar det lengre tid kan det være et tegn på flere lam.

– Vær raus med glidemiddel om du må inn og snu lammet eller hjelpe det ut. Ikke bruk grønsåpe. Den er basisk og irriterer slimhinnen. Bruk gjerne vaskemidler med lav pH. Vær nøye med hygiene, og prøv å venn deg til å bruke hansker. Det kan være forskjellen på suksess og fiasko, oppfordra Hektoen.

Etter fødselshjelp

Konsekvensene av en tøff fødsel er at søya blir utslitt og lammet har fått en tøff start. I mange tilfeller vil søya være mindre engasjert i lammet og mindre interessert i å slikke det reint. Lammet vil ofte være i dårligere stand til å søke juret for å få tak i melk, ifølge Hektoen.
– Lammet er født sterilt, og råmjølk er lammets eneste kilde til antistoff, sa spesialveterinæren.
Hun anbefalte å gi råmelk så raskt som mulig, helst innen 2 timer. 1-1,5 dl pr mål. Heller lite og ofte, enn mye på en gang. Et lam på 5 kilo, må minimum ha 1 liter første døgn. Erstattes råmelk fra søya med kumelk, bør en øke med 30 prosent da kumelk har lågere innhold av energi og protein, ifølge veterinæren. Bland melk fra flere kyr, for å unngå risikoen for at lamma blir blodfattige.
– Råmelk tas opp i blodet og fungerer som forsvar mot infeksjoner. I tillegg så fungerer immunstoffa og lokalt i tarmen. Passiv immunitet får lammet gjennom råmelka. Effekten av dette avtar i løpet av den første måneden. Aktiv immunitet er immuniteten som lammet sjøl bygger opp. Denne prosessen tar litt tid, derfor oppstår det et kritisk nivå når lammet er rundt 3-4 uker gammelt, fortsatte hun.

Nedkjøling

Hektoen ba produsentene om å være observante på nedkjølte lam. Det kan være lam som har hatt en hard fødsel, eller som har fått for lite råmelk. Problemet er størst de første 2 til 3 dagene, ifølge Hektoen. Når eldre lam er nedkjølt, må en kontrollere om det har fått nok mat, fortsatte hun.
– Ta temperaturen på lam som er slappe, som skjelver og ikke søker til juret. Normal kroppstemperatur hos et spelam er 39 – 40 grader. Er temperaturen mellom 37 og 39 grader karakteriseres de som moderat nedkjølte. Kommer temperaturen under 37 grader, er lammet alvorlig nedkjølt og tiltak må iverksettes, forklarte veterinæren.
– Dersom lammet har en temperatur på mellom 37 og 39 grader, kan oppvarming uten å gi mat være dødelig. Da settes forbrenninga i gang, men de har ingen energi å forbrenne, minnet hun om, og ga følgende råd:
– Mat, oppvarming, mat, i den rekkefølgen. Må lammet varmes opp, tilrådet hun å bruke varmekasse, eventuelt ta lammet inn på badegulvet. Bruk av varmekasser og varmeflasker er og et godt tips. Husk og at lammet starter egen varmeproduksjon etter tilførsel av næring, sa veterinæren. Hun minnet om at lamma skal ha tilgang på en tørr, tett og trekkfri liggeplass for å redusere faren for nedkjøling.

Stikkord denne saka: ,