Søyer som ligg før lamming

Søyer som ligg før lamming

Lamminga nærmar seg. Eit vanleg problem i tida før lamming er drektige søyer som vert liggande. Denne artikkelen tek for seg ulike årsaker til dette og kva sauebonden kan gjera for å førebyggja desse problema.

Det blir nok lam!

Det blir nok lam!

Fosterteljing – ei oppdatering for kva som er i vente når vårens vakraste eventyr tek til i slutten av mars. – Det blir nok lam, seier Tonje Nærland Kloster.

Eit år etter

Eit år etter

Lillian og Steinar har fått meir system på drifta og er betre budd førlamming etter at dei hadde mentor i 2019. Dei er meir bevisst på avl og val av vêr, og håper kombinasjonen godegenar og god drift, vil gi gode lam.