Lever av å klyppe sau

Lever av å klyppe sau

For tvillingsystrene Ruth Jane og Inga Lill Rossevatn frå Eiken i Agder, er sauen både yrke, livsstil og lidenskap. – Me har draumejobben, seier dei to erfarne saueklypparane.

– Utmarka er eit kinderegg

– Utmarka er eit kinderegg

Landbruks– og matminister Olaug Bollestad skilde sauer og snakka varmt om utmarka. Ho vil jobba for å sikra framtidig drift i heiane.