Rasenøytral rådgiving: Etter ønske både fra Norsk Jersey, Norsk Holstein og Tine, har Tine Rådgiving inngått en samarbeidsavtale om avlsrådgiving og –planlegging for melkeprodusenter med Holstein og Jersey. For interesserte er det bare å ta kontakt med Tine Rådgiving.

Tine Rådgiving har også avtale med Geno om avlsplanlegging for produsenter som leverer til Q-meieriene.

Tine Rådgiving har inngått avtale med VikingGenetics om avlsrådgiving i norske Jersey- og Holsteinbesetninger.

Liv Kristin Sola

Fram til i år har tilbudet om avlsrådgiving til norske Jersey- og Holsteinbesetninger delvis vært organisert gjennom Norsk Holstein og Norsk Jersey, og bøndene har hatt tilbud om å kjøpe avlsrådgiving fra danske avlsrådgivere. Noen bønder har valgt å lage avlsplaner sjøl, eller fått hjelp av spesielt interesserte rådgivere.

Nå blir avlsarbeidet for Jersey og Holstein satt i system gjennom Tine-rådgiving. De erfarne avlsrådgiverne, Lars Byberg Timpelen og Svein Egil Skartveit, har vært på opplæring i Danmark og fått innføring i VikingGenetics sitt avlsprogram, VikMate. Begge er spesialisert på rådgiving innenfor Jersey og Holstein og okseutvalget til VikingGenetics.

De mest aktuelle områdene er Jæren, Trøndelag og Østlandet, men gjennom Tine Rådgiving dekker de to avlsrådgiverne hele landet. De skal jobbe tett med VikingGenetics og holde seg løpende oppdatert om de to rasene.

Tine er rasenøytrale

Tine har samtidig inngått samarbeidsavtale med NAV (Nordic cattle Genetic evaluation) om avlsverdivurdering av norske Holstein- og Jerseydyr. Det betyr at avlsprogrammet VikMate har tilgang til å bruke data fra norske besetninger via TINE og NAV for å styrke avlsrådgivningen. Lars Byberg Timpelen ser fram til å utvide avlsrådgivingstilbudet i Tine og legger vekt på at Tine er nøytral i rasespørsmål.

– Vi kan være med å vurdere fordeler og ulemper med de tre rasene basert på gårdens ressurser, dersom bonden ønsker det, men vi skal ikke legge føringer for bonden sine valg, sier Byberg Timpelen.

I følge Tine, er VikingGenetics blant verdens største og ledende bondeeide storfeavlsforeninger. VikingGenetics har 20.000 medlemmer og er et samarbeid mellom VikingDanmark, Vâxa Sverige og FABA Finland.

Stikkord denne saka: ,